COD. REM01 FEDERAL MUNIZIONI PER CARABINA

VENDIBILI IN ARMERIA AI POSSESSORI DI LICENZA RILASCIATA DA P.S.

Descrizione

  • CAL. 30.06 SPRG 180 GRS PUNTA SOFT POINT CONF. DA 20 PZ. ESAURITA
  • CAL. 30.06 SPRG 180 GRS BARNES TRIPLE SHOCK CONF. DA 20 PZ. ESAURITA
  • CAL. 270 WIN 130 GRS SOFT POINT CONF. DA PZ. EURO 35,00
  • CAL. 280 REM. 150 GRS SPFT POINT CONF. DA 20 PZ. EURO 77,00