COD. REM21 SAKO MUNIZIONI PER CARABINA

VENDIBILI IN ARMERIA AI POSSESSORI DI LICENZA RILASCIATA DA P.S.

Descrizione

CAL. 308 WIN. SUPER HAMMERHEAD 180 GRS. BONDED SOFT POINT CONF. DA 20 PZ. ESAURITA

CAL. 308 WIN. HAMMERHEAD  180 GRS. BONDED SOFT POINT CONF. DA 20 PZ. EURO 41,00

CAL. 30.06  HAMMERHEAD 180 GRS. BONDED SOFT POINT CONF. DA 20 PZ. EURO 42,00

CAL. 30.06 SUPER HAMMERHEAD 180 GRS. BONDED SOFT POINT CONF. DA 20 PZ. EURO 43,00